เกี่ยวกับ systech-technology

ประวัติบริษัท (Company Profile) เริ่มต้นจากมีการรวมทีมงานที่มีประสบการณ์ทำงานด้วยระบบกล้องวงจรปิดและงานด้านไอที 10 ปี และได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในรูปแบบบริษัทและหน้าร้านจำหน่ายระบบกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ไอที รวมไปถึงให้คำปรึกษารับออกแบบและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในอาคารและนอกอาคาร และระบบ Network ,Internet, Wifi ห้อง Data center ระบบงานงานไฟฟ้า ระบบเสาสัญญาณโทรคมนาคม

 

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท ซิสเทค เทคโนโลยี จำกัด
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : SYSTECH-TECHNOLOGY.CO.,LTD
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท
ที่ตั้ง : เลขที่ 119/876 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
หน้าร้าน: ท่าน้ำนนทบุรี ชื่อร้าน TECH-PRO
เบอร์โทร : 02-0698868
โทรสาร: 02-0698868
E-Mail : systech-technology@gmail.com
Web Site : www.systech-technology.co.th