ขอบเขตการทำงาน(Scope of Work)

งานระบบกล้องวงจรปิด

 • สามารถ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ทั้ง analog และ ip หรืองาน ตามโครงการต่างๆ ตามสเปคที่กำหนด
 • สามารถ คำนวณ และออกแบบวิเคราะห์ จุดติดตั้ง ตามหน้างาน เพื่อหาตำแหน่งติดตั้ง ที่เหมาะสมที่สุด
 • สามารถ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ภายในอาคารและนอกอาคาร
 • สามารถเซตอัพ ซอฟแวร์ระบบกล้องวงจรปิด VMS ต่างๆได้ SMARTPSS,NX, Milestone
 • สามารถ เขียนแบบระบบกล้องวงจรปิด เพื่อส่งมอบงานโครงการต่างได้

งานระบบสาย Fiber Optic  บริษัทมีอุปกรณ์ในการใช้งานเกี่ยวกับ Fiber Optic
 • เครื่อง สไปร์ท หรือเครื่องเชื่อมสายใยแก้ว
 • เครื่อง OTDR หรือเครื่องตรวจเช็คสายไฟเบอร์ วัดสายขาด จุด loss หรือรายงานผล ตอนส่งงานLite Source อุปกรณ์ ยิงแสง 
 • สามารถ ลากสายสัญญาณ ระยะไกล 
 • สามารถ คำนวนจุดลงกราวด์ หรือวัดค่า กราวด์ ได้
 • สามารถ ทำหัว SDP หรือหัวแยกสัญญาณ แสง หรือระบบเครือข่าย fttx ได้
 • สามารถ Config อุปกรณ์ OLT หรือ การ์ด GPON (เป็นอุปกรณ์ แม่ข่าย ในการขายอินเตอร์เน็ต fttx/fiber to home. TOT AIS TRUE. ที่ใช้ อุปกรณ์ในเครือ ZTE )
   
งานระบบไฟฟ้า
 • สามารถติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ภายในบ้านพัก อาคาร สถานที่ราชการ หอพัก อพาทร์เม้น หรือ โรงแรม
 • สามารถ ติดตั้ง มิเตอร์ ไฟฟ้า ทั้ง single เฟต และ 3เฟต
 • สามารถคำนวน โหลด ไฟฟ้า ที่เหมาะสมกับการใช้งานของ สถานที่แต่ล่ะที่
 
งานเขียนแบบ 
 • สามารถ เขียนแบบ บ้านพักอาศัย ระบบงานสื่อสาร. ระบบกล้องวงจรปิดหรือระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง 
 • สามารถ ออกแบบ บ้านพัก อาคาร หรือแบบ. อุปกรณ์ ต่างๆ พร้อมทำเป็น 3D